Fortbildning

 90A4431

Här hittar du information om Svenska Naprapatförbundets poänggivande fortbildningssystem för legitimerade naprapater. Nedan finner du information om vårt fortbildningssystem samt dokument för ansökan om godkännande av kurs. 
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Poänggivande fortbildningssystem inom naprapatkåren 

Syftet med fortbildningssystemet är att stimulera förbundets medlemmar till fortbildning och att sprida information om tillgängliga kurser av bra kvalitet.

Förbundsstyrelsen ser också ett stort värde i den inrapportering av kurser som fortbildningssystemet medför. Det ger en bra bild av utbildningsnivån i kåren vilket är användbart vid planering av kurser och kongresser. Att kunna presentera statistik kring naprapaters fortbildningsnivå är också värdefullt i samtal med Landsting, Försäkringsbolag, etc.


Efter genomförd kurs/utbildning scannar eller kopierar du kursintyget och skickar in det till Kansliet via mail eller post. Det kan göras löpande under året men senast 31/1 nästföljande år. Detta gäller endast legitimerade naprapater.

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Postadress: Carl Alberts gränd 1, 118 27 Stockholm

Vid regionskurser eller centrala arrangemang så som FoMM registreras poängen automatiskt. För dessa behöver du alltså inte skicka in kursintyg. Om kursen arrangeras av SNF behöver du alltså inte göra något alls.

Om du vill veta om en kurs är godkänd innan du går den eller vill att fortbildningsgruppen ska poängbedöma en kurs du ska hålla eller gå i förväg;

  • Redan bedömda kurser hittar du i listan ”Godkända kurser” här nedan. Om din kurs inte finns med där kan du ändå skicka in intyget till Kansliet så bedömer fortbildningsgruppen den i efterhand.
  • Vill du ha klart besked angående poängsättning innan du håller/går kursen och den inte finns med i listan använder du blanketten ”Ansökningsformulär fortbildning, kursarrangör eller deltagare”. Blanketten finns här nedan, fylls i direkt och skickas digitalt. För att bedömningen ska kunna göras innan kursstart behöver ansökan skickas senast tre veckor innan kursstart.

Längre ner på sidan finns en länk till blanketten ”Ansökningsformulär fortbildning, kursarrangör eller deltagare”. Fyll i den och klicka på skicka. Att göra det innan kursen hålls och därmed i annonseringen kunna ha möjlighet att ange om kursen ger fortbildningspoäng är en fördel. För att bedömningen ska ske innan kursstart bör ansökan inkomma till SNF senast tre veckor före kursstart.


Alla kurser som erbjuds naprapatkåren har möjlighet att prövas för godkännande i SNF:s fortbildningssystem. Ansökan kan lämnas av kursdeltagare eller kursarrangör. Granskning utifrån bestämda kriterier sker av fortbildningsgruppen som är utsedd av SNF:s styrelse.

  • Kurs eller seminarium ska ha förankring i naprapatens kliniska vardag och/eller stödja den yrkesutveckling SNF ska verka för.
  • Kurs eller seminarium ska ha en vetenskaplig bas och innehållet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Kursinbjudan ska vara officiell och öppen att söka för alla SNF-anslutna naprapater.
  • Föreläsaren bör vara legitimerad yrkesutövare eller av internationell motsvarighet. Är det flera föreläsare bör övervägande del vara legitimerade eller av internationell motsvarighet.
  • Kurs eller seminarium ska omfatta minst 1 timme.

1 poäng motsvarar en utbildningstimme.

Vid uppnådda 12 poäng under ett år får du SNF:s diplom för fullgjord fortbildning skickat till dig. Diplomet skickas ut i början av nästkommande år. Poängen räknas per kalenderår och efter varje år har man möjlighet att erhålla nytt diplom.

OBS! Från och med 1 januari 2017 är det inte längre möjligt att spara poäng från ett år till ett annat!

Här hittar du formulär för ansökan och genomförande samt information om godkända kurser och förslag på högskolekurser

ANSÖKAN FORTBILDNING      GODKÄNDA KURSER     UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEKURSER

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.