Fortbildningsfrågor

Detta är en viktig del av Svenska Naprapatförbundets arbete.

Vår målsättning är att bidra till att förbundets medlemmar erbjuds fortbildningar av hög kvalitet och att så många som möjligt får tillgång till dessa.
Vår största satsning i det sammanhanget är den stora kongressdagen, FoMM, samt de workshops som hålls dagen före eller efter kongressen. Där ges deltagarna möjlighet att ta del av uppdaterad kunskap inom naprapatins områden. Utöver det har förbundets fyra regionsråd i uppdrag att skapa två fortbildningar per år i varje region.
Centrala initiativ tas till uppdateringsutbildningar i olika former och ett ökat antal webutbildningar inom relevanta områden är en satsning som påbörjats.
En sammanställning av intressanta fristående kurser på universitet och högskolor presenteras för kåren varje termin och förbundet stöttar också de satsningar som görs för att skapa forskningsförberedande kurser på Universitet och högskolor.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier