Forum on Manual Medicine

FoMM (Forum on Manual Medicine) är Sveriges största kongress inom avancerad
manuell medicin. Den anordnas årligen av Svenska Naprapatförbundet.

Vad är FoMM?

FoMM (Forum on Manual Medicine) är Sveriges största kongress inom avancerad manuell medicin. Den arrangeras varje år, under våren, av Svenska Naprapatförbundet och lockar drygt 500 deltagare. Deltagarna är främst naprapater men kommer även från andra yrkesgrupper som kiropraktorer och fysioterapeuter. FoMM har arrangerats sedan 2009 och haft olika teman knutna till den manuella medicinens koppling till andra områden som till exempel idrottsmedicin.

Målsättningen för FoMM är att ha en hög vetenskaplig nivå med stark klinisk koppling. Kongressen hålls under en heldag med ett antal intressanta presentationer av framstående forskare inom för temat intressanta områden. En pre-congress hålls också under en eller flera dagar innan kongressdagen och under dessa dagar arrangeras ett antal aktuella workshops, också dessa med bäring på temat. Dagen efter FoMM arrangeras Svenska Naprapatförbundets årsmöte.

FoMM 2023

Äntligen är det dags för FoMM igen – och nu är vi för första gången på flera år tillbaka till rätt tid på året.

FoMM, Forum on Manual Medicine, är Nordens största kongress för manuellmedicinare och du ska inte missa årets upplaga – vi har ett riktigt bra program. Nytt för i år är att vi håller till på Djurönäsets Konferens & Hotell.

Fredagen den 21/4 är temat ¨Manuell medicin och smärta – vad vet vi idag¨ och under det belyser vi aktuell forskning om effekter av manipulation, vår hjärna och hur den hanterar smärtsignaler, funktionell neurologi och nociplastisk smärta. Och så har vi ett spännande block med våra egna forskare som lyfter de hälsoekonomiska effekter naprapati kan ge och vad som är nytt inom idrottsmedicin. Som inspirationsföreläsare har vi Karina Hollekim från Norge som har en fantastisk livsberättelse för oss.
Kvällen efter kongressen arrangerar vi som vanligt årets bästa party med god mat och dryck, bra underhållning, dans och sällskap av sällsynt trevliga kollegor – missa inte det!

Dagen innan kongressen, den 20/4, hålls två intressanta workshops i samverkan med Naprapatnätverket på Naprapathögskolan. Du som deltagare får träffa Nicole Oliver och Mathias Brunberg i två riktigt intressanta workshops. Här är deltagarantalet begränsat så först till kvarn…

På kvällen efter workshops är det utställarmingel på Djurönäset – där träffar du våra viktiga utställare som har bra erbjudanden med sig. Du kan också lyssna på korta presentationer om deras produkter. Utställarminglet är gratis och det kan du gå på oavsett om du är med på workshops eller inte. Och vill du ha en god wrap till middag så bokar du det.
Dagen efter kongressen, den 22/4, avslutar vi med vårt Naprapatkonvent där vi diskuterar viktiga frågor för oss naprapater samt Svenska Naprapatförbundets årsmöte.

Hela programmet och presentationer av föreläsarna hittar du på FoMM-sidan som du kommer till via länken nedan. Anmäler dig gör du via någon av anmälningsknapparna på den sidan och boende på Djurönäset finns det också länkar till på sidan.

Varmt välkommen till FoMM 2023!

Arrangörsinformation

Svenska Naprapatförbundet är ett yrkesförbund för naprapater. Forskning och utveckling samt fortbildningsfrågor är centrala i förbundets arbete varför Forum on Manual Medicine fyller en viktig funktion. Kongressen utgör också ett utmärkt tillfälle för utövare av olika manuellmedicinska områden att träffas och utbyta erfarenheter. Det ligger väl i linje med SNF:s strävan att samarbeta med övriga organisationer inom det manuellmedicinska området.

FoMM har vuxit till att bli den största kongressen i Sverige inom avancerad manuell medicin och lockar varje år mellan 400 och 500 deltagare.

Har du idéer om hur FoMM kan utvecklas till att bli ännu bättre? Skicka i så fall dina synpunkter och kommentarer till SNF:s förbundschef, Anders Mattsson-Coll: amc@naprapater.se.

Utställarinformation

Forum on Manual Medicine arrangeras av Svenska Naprapatförbundet årligen och är Sveriges största kongress inom avancerad manuell medicin. Deltagarantalet ligger mellan 400 och drygt 500.

Under kongressen finns alltid en väl tilltagen och central utställaryta där du som utställare har möjlighet att ställa upp en större eller mindre monter för att visa upp dig och dina produkter eller tjänster för en stor del av Sveriges expertis inom manuell medicin. Antalet utställare har kontinuerligt ökat till att för närvarande vara ett 30-tal och nöjdheten med arrangemanget är stor visar den enkät vi alltid genomför efter avslutad kongress.

I god tid innan varje kongress går Svenska Naprapatförbundet ut med specifik utställarinformation till tidigare och presumtiva utställare.

Om du är intresserad av mer information och att vara utställare på Sveriges största kongress för avancerade manuellmedicinare kontaktar du fommexhib@naprapater.se.

Tidigare kongresser

FoMM har arrangerats sedan 2009 och haft olika teman knutna till den manuella medicinens koppling till andra områden som till exempel idrottsmedicin. Läs mer om vad som gjordes alla år genom länkarna nedan.
FoMM 2019

Aronsborg och Naprapathögskolan 4-6 April

Precongress – torsdag 4 april
Dagen innan kongressen hölls tre intressanta workshops med bäring på temat på Naprapathögskolan. Det var Bernie Whitaker som delgav oss ¨ACT, Acceptance and Commitment Therapy – a workshop of mindfulness and pain¨, Ruud Alsemgaast med ¨DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization – an introduction¨ och Michail Tonkonogi med ¨Praktisk träning under olika åldersfaser¨.

Kongressdagen – fredag 5 april
Temat för FoMM 2019 var ¨Framtiden i våra händer – barn, ungdom och rörelseorgan¨. Vi var drygt 400 deltagare som var med på intressanta workshops på Naprapathögskolan, en riktigt bra kongressdag på Aronsborg och vårt Naprapatkonvent dagen efter kongressen. I år hade vi ett lite annat upplägg där en av Sveriges mest kända standup-komiker, Måns Möller, inledde dagen. Måns är initiativtagare till Viggofoundation, en organisation som har som mål att möjliggöra för barn med neuropsykiatriska diagnoser att idrotta. Därefter föreläste Lennart Sandberg, Ruud Alsemgeest, Eva Skillgate, Ulrika Tranaeus, Fredrik Johansson, Martin Asker, Klas Östberg, Bernie Whitaker och Michail Tonkonogi. Kongressen avslutades med vacker sång av en barnkör från Adolf Fredriks musikklasser. Moderator var precis som förra året Anna Persdotter. På kvällen arrangerades som vanligt årets bästa bankettmiddag med riktigt bra underhållning, mat och dans.

Naprapatkonvent – lördag 6 april
På lördagen arrangerades för tredje gången ett Naprapatkonvent där vi diskuterade viktiga frågor för oss naprapater; Naprapatkåren växer, utvecklas och förändras. Hur gör vi för att bibehålla den gemenskap och samhörighet som alltid präglat vår yrkesgrupp? Vi är idag en förhållandevis etablerad del av hälso- och sjukvården även om andelen landstingsfinansierad naprapatvård är liten. I den utredning om Komplementär- och Alternativ medicin (KAM-utredningen) som just lagt fram sin rapport, framgår tydligt att vi är just hälso- och sjukvård. Vad är viktigt för oss i vår fortsatta utveckling i samhället – vilket är nästa steg? FoMM är en central del av vår verksamhet – hur ska vi utveckla kongressen och kringarrangemangen vidare? Nästa år har naprapatin 50-årsjubileum i Sverige – hur skall vi uppmärksamma det?

Dagen inleddes med gruppdiskussioner som senare följdes upp med en sammanfattning i storgrupp. Styrelsen informerade om verksamheten kommande år, vi höll årsmöte och Naprapathögskolan informerade om den utveckling man bedriver.

FoMM 2018

Aronsborg och Naprapathögskolan 19-21 April

Precongress – torsdag 19 april
Dagen innan kongressen hölls fyra intressanta workshops med bäring på temat på Naprapathögskolan. Det var Tim Beames som höll workshopen ¨Assessing bodily perception¨, Wim Dankaerts; CFT, Cognitive Functional Therapy och naprapaterna Mimmi Linder och Mia Thuresson med ¨Modern manipulationsteknik¨.

Kongressdagen – fredag 20 april
Temat för FoMM 2018 var ¨Manuellkognitiv terapi – framtidens kombination¨. Vi var drygt 400 deltagare som var med på intressanta workshops på Naprapathögskolan, en riktigt bra kongressdag på Aronsborg och vårt Naprapatkonvent dagen efter Under kongressdagen hölls intressanta föreläsningar av Tim Beames, Wim Dankaertes, Joshua Cleland, Eva Skillgate, Ulrika Tranaeus, Stina Lilje samt Annett Glasin Selheden. Kongressen avslutades med en mycket inspirerande och engagerande föreläsning av transpersonen Sara Lund/Claes Schmidt. Moderator var precis som förra året Anna Persdotter.
På kvällen arrangerades som vanligt årets bästa bankettmiddag med riktigt bra underhållning, mat och dans.

Naprapatkonvent – lördag 21 april
På lördagen arrangerades för andra gången ett Naprapatkonvent där vi diskuterade viktiga frågor för oss naprapater; ¨Vilka frågor är viktiga för oss de närmaste 5 åren?¨, ¨Hur bibehåller vi vår yrkesprofil?¨ och ¨Vad kan vi göra för att våra patienter känner sig trygga?¨. Dagen inleddes med gruppdiskussioner som senare följdes upp med en sammanfattning i storgrupp. Styrelsen informerade om verksamheten kommande år, vi höll årsmöte och Naprapathögskolan informerade om den utveckling man bedriver.

FoMM 2017

Aronsborg
30 mars till 1 april

Temat för FoMM 2017 var “Motionären – för hälsa i tiden”. Under temat belystes motion och aktivitet ur olika perspektiv med inriktning på betydelsen för vår hälsa. Kongressen hölls även detta år på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta. Vår precongress med intressanta workshops arrangerades torsdagen den 30/3. Fredagen den 31/3 var själva kongressdagen med många spännande föreläsare – kvällen avslutades som vanligt med årets roligaste festkväll, nämligen vår FoMM-bankett. Lördagen avslutades med att belysa naprapatins utveckling och framtid, där kollegor delade med sig av sina tankar och förde diskussioner med en panel bestående av naprapater med olika erfarenheter. Styrelsen informerade och diskuterade om verksamheten innan SNF:s årsmöte, och Naprapathögskolan informerade om förändringar och utveckling i naprapatutbildningen.

Precongress – torsdag 30/3:
År 2017 hölls precongress under en dag då deltagarna kunde anmäla sig till två halvdagsworkshops – man bytte alltså workshop efter lunch, vilket gjorde att man fick möjlighet att träffa två intressanta föreläsare. Vi hade tre workshop-linjer där två workshops var kopplade till varandra; Workshoplinje 1: Michail Tonkonogi “Mätmetoder och tester – från motionär till elit” och Anders Lindsjö “Att förstå principerna bakom de olympiska lyften”. Workshoplinje 2: Fredrik Zillén “Energieffektiv löpteknik – principer, myter och missuppfattningar” och Jonas Gustrin “Coaching av pretraining för löpare”. Workshoplinje 3: Martin Asker: “Bedömning och hantering av de vanligaste träningsrelaterade besvären vi ser på kliniken” och Jens Lundgren “Diagnostiskt muskuloskeletalt ultraljud säkrar din diagnos – en introduktion”.

FoMM – kongress, fredag 31/3
Under kongressdagen fick vi träffa mycket kompetenta föreläsare som belyste motion och aktivitet ur olika perspektiv. Daniel Berglind från Karolinska Institutet inledde med att beskriva konsekvenserna av inaktivitet, och därefter föreläste ett antal auktoriteter om de positiva effekter som motion har; Anders Hansen, överläkare och psykiatriker, Anki Sundin, näringsfysiolog och nutritionist, Carl-Johan Sundberg, professor och Michail Tonkonogi, även han professor. Eva Skillgate uppdaterade oss om forskningen vid MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, och dagen avslutades med en spännande inspirationsföreläsning av Kalle Zackari Wahlström. Mer utförlig information om föreläsare och föreläsningar finns i inbjudan som ser via länken nedan.

Bankettmiddag – fredag 31/3
På fredagen hölls årets absolut bästa fest! Umgänge, dans och musik i härlig miljö.

Lördag 1/4 – naprapati på programmet
På lördagen diskuterade vi bland annat naprapatins utveckling: på vilket sätt kan vi kombinera att vara skickliga manuellmedicinare med det aktuella vetenskapliga läget? Vilken roll kommer vi naprapater att ha i behandlingen av smärtpatienter i framtiden? Vilka behandlingsmetoder kommer vi att använda oss av om 10 år? Vi lyssnar på erfarna kollegors tankar kring detta och diskuterar senare med en panel. Diskussionen fördes av både panelen och kongressbesökarna – den är viktig och intressant för alla oss som arbetar med muskuloskeletalt besvär. SNF:s styrelse informerade efter detta om verksamheten för det kommande året innan vi avhandlade årsmöte. Under dagen informerade även Naprapathögskolan om sin utveckling och aktuella förändringar.

FoMM 2016

Smärta – från vetenskap till klinisk expertis

Plats: Aronsborg konferenshotell, Bålsta och Naprapathögskolan, Stockholm
Utökad pre-congress med riktigt bra workshops, mycket stark lineup av föreläsare på kongressdagen, Anja Pärson som gästföreläsare, många och bra utställare, Sveriges roligaste bankettmiddag och en avslutning i naprapatins tecken… FoMM 2016 blev något alldeles speciellt!

Forum on Manual Medicine, Svenska Naprapatförbundets årliga kongress, hade år 2016 “Smärta” som tema. Målsättningen var att binda ihop aktuell smärtforskning med klinisk praktik och manuell medicin samt att påvisa att det finns ett tydligt samband mellan ett biopsykosocialt synsätt och biomekaniska kunskaper.

Pre-congress med workshops
Onsdagen den 13/4 och torsdagen den 14/4 satsade vi hårt på en utökad och högkvalitativ pre-congress med tre mycket intressanta heldagsworshops – samma workshops hölls båda dagarna vilket innebär att deltagarna fick möjlighet att gå på två av dem och träffa två mycket intressanta föreläsare. Professor Andry Vleeming, en av världens främsta auktoriteter inom ländryggs- och bäckensmärta höll i workshopen “Understanding Pelvic Girldle Pain”. Greg Leman, kiropraktor och fysioterpeut, tog i sin workshop upp temat “Symptom modification as a manual therapy guide: how biomechanics and pain science research simplify our treatment”, och Kjartan Vibe Fersum, fysioterpeuten som var mycket uppskattad föreläsare på FoMM 2015, höll i workshopen “Changing pain and movement behavior in low back patients”.

Samtliga workshops höll i Naprapathögskolans fina och välanpassade lokaler i Kräftriket nära Stockholms centrum. Maximalt fanns 35 deltagarplatser per workshop, och det var först till kvarn som gällde. Pre-congressen var öppen för alla, men medlemmar i SNF gavs företräde, och under de första anmälningsdagarna prioriterades de som köpte ett paket. Transport ordnades för de som deltog på en workshop på torsdagen och som sen skulle ut till Aronsborg.

Kongressdag och bankettmiddag
Fredagen den 15/4 var själva kongressdagen och liksom tidigare år hade vi samlat ihop ett riktigt, riktigt bra startfält med föreläsare. Temat var som tidigare nämnt “Smärta; från vetenskap till klinisk expertis” där Professor Andry Vleeming och Dr. Greg Lehman fick sällskap av Professor Lars Edvinsson, en av världens främsta auktoriteter på huvudvärk och migrän, samt Överläkare Thomas Lundeberg, en av Sveriges främsta experter inom smärta och smärtforskning. Temat belystes ur flera olika perspektiv, och den kliniska kopplingen var som alltid tydlig. Moderator för dagen var Dr. Eva Skillgate som tillsammans med naprapaten Vesa Tabell presenterade vad som var nytt gällande forskning inom naprapatkollektivet.

Under FoMM 2015 hade vi för första gången en inspirationsföreläsning, och år 2016 ville vi väldigt gärna att så många som möjligt skulle få ta del av den, varför vi valde att lägga den som avslutning på kongressdagen. Vi är väldigt stolta och glada för att ha lyckats boka en av världens främsta kvinnliga idrottare, Anja Pärson. Anja har efter sin karriär, utöver att vara en av SVT:s mest hyllade expertkommentatorer, utvecklat en uppskattad föreläsningsserie där hon ger en inblick i sin karriär och talar om “Inspiration, motivation och mod”. Fredagskvällen avslutades som vanligt med Sveriges bästa och roligaste bankettmiddag. Kongressen och banketten var öppen för alla.

Lördagen den 16/4 var avslutningsdagen, och den gick verkligen i naprapatins tecken. Vi inledde med två mycket intressanta föreläsningar där naprapaterna Martin Asker och Peter Viklund förde kliniska resonemang kring undersökning och behandlingsstrategier vid axel- respektive ländryggssmärta följt av presentationer av årets bästa examensarbeten vid Naprapathögskolan. SNF:s styrelse och anställda informerade sedan om aktuella projekt och det kommande året, och ordentlit med tid avsattes till diskussion. Lördagen avslutades med SNF:s årsmöte, och var endast öppen för medlemmar i Svenska Naprapatförbundet.

FoMM 2015
Forum on Manual Medicine, Svenska Naprapatförbundets årliga kongress, tog 2015 ett helhetsgrepp över den avancerade manuella medicinen. Årets tema var “Manual Therapy Today – Science and Practice”. Under kongressen presenterades aktuell forskning och praktisk tillämpning i workshops med utgångspunkt i naprapati, kiropraktik, osteopati och fysioterapi. Precongressen omfattade fyra intressanta workshops, två över heldag och två lite kortare på kvällen. På dagen hölls workshopsen av den välkände kiropraktorn Mel Bornstein; “Chiropractic tecniques – the extremities” och fysioterapeuten Juha Hiltonen; “Neurodynamics and nervemobilzation”. På kvällen var det osteopaten Gary Fryer; “Muscle energy tecniques – an osteopathic approach to joint and muscle dysfunction” och naprapaten Nidal Awad; “Anpassade manipulationstekniker – rörlig/stel och stor/liten patient”.

På själva kongressdagen presenterade nationella och internationella auktoriteter från samtliga fyra yrkesgrupper aktuell forskning med koppling till den kliniska vardagen. Föreläsarna var kiropraktorerna Jan Hartvigsen och Alice Kongsted från kiropraktorutbildningen på Syddansk Universitet i Odense, Osteopaten Gary Fryer från Victoria University i Melbourne, Fysioterapeuten Kjartan Vibe Fersum från Bergens Universitet, Naprapaterna Eva Skillgate och Kari Paanalahti från Karolinska Institutet och Naprapathögskolan samt Naprapaten Titti Lilje från Blekinge Tekniska Högskola.

På kvällen hölls som vanligt en uppskattad galamiddag med god mat, några prisutdelningar och naturligtvis underhållning och dans. På lördagen, efter kongressdagen, hölls ytterligare två workshops; Mel Bornstein; “The Cervicals – how to safely and efficaciously diagnose and treat the region” samt Kjartan Vibe Fersum; “Changing pain and movement behavior in low back patients”. Eftermiddagen ägnades åt Svenska Naprapatförbundet och vår verksamhet samt åt vårt årsmöte. Helt nytt för året var att kongressen avslutades med en inspirationsföreläsning; Erik Ståhl som föddes med en mycket ovanlig blod- och immunbristsjukdom, Wiscott-Aldrichs syndrom som påverkar allt i hans vardag, höll föreläsningen “Jag njuter så länge jag varar”.

FoMM 2014
FoMM 2014 hölls på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. Under kongressdagen sattes ett nytt deltagarrekord med 528 deltagare. Temat för året var “Löpning och löparskador; prevention, behandling och rehabilitering” och som tidigare hölls föreläsningar och workshops med hög vetenskaplig nivå och tydlig klinisk koppling.

Kvällen innan kongressdagen hölls intessanta workshops av Dr. Andrew Franklyn-Miller; “Det är inte Kompartmentsyndrom utan Biomekaniskt överbelastningssyndrom” och av Christian Barton, fysioterapeut och forskare; “Ortopedteknik och tejpning av patellofemoral smärta”.

Själva kongressdagen bestod av 5 presentationer där Franklyn- Miller och Barton kompletterades av Professor Toni Arndt från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Franklyn-Miller presenterade aktuell forskning med klinisk koppling kring höft- och ljumskbesvär, Barton fokuserade på besvär från knät och Arndt på sitt expertområde, foten och dess biomekanik. Dagen avslutades med en paneldiskussion på temat “Barfotalöpning kontra traditionell skolöpning”.

Dagen efter kongressen ägnades dels åt Svenska Naprapatförbundets verksamhet och årsmöte men också åt intressanta workshops på samma tema; “Pulsträning” med Tomas Bylon, “Löparskolning” med Bjørn Sverre Hjellødegård, ”Hur kan jag som kliniker diagnostisera och behandla dysfunktioner i nedre extremitetsleder hos löpare?” med Nidal Awad samt “Bygg riktig löpfysik – Screening, analys och korrektiv funktionell programdesign” med Joakim Dettner.

FoMM 2013
FoMM, Forum on Manual Medicine, arrangerades år 2013 för femte gången. Den här gången var temat “Halsrygg med inriktning på skuldra och armar” och man höll till på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta.

Kongressdagarna inleddes med workshops kvällen innan då fysioterapeuten Sarah Mottram höll föreläste om “Controlling the orientation of the Scapula” och Dr. Jay Shah höll sin workshop; “Myofascial trigger points, sensitization and neuromusculoskeletal pain: Intergrating pain mechanisms with objective physical afindings and treatment strategies”.

Själva kongressdagen bestod av fem presentationer där Mottram fokuserde på att återvinna funktion i nacke och skuldra medan Shah presenterade de senaste rönen inom myofasciell smärta. De två kompletterades av Dr. Thomas Lundeberg som föreläste om vad vi manuellterapeuter kan göra för patienter med nack- och skuldersmärta.

Dagen efter kongressen diskuterades Svenska Naprapatförbundets verksamhet följt av förbundets årsmöte. Två workshops hölls också; “Klinisk undersökning och diagnostik av cervikal rhitzopati” med Martin Soudah, samt ”Alla som har en frisk rygg sträcker upp handen” med Patrick Larsson och David Felhendler.

FoMM 2012
FoMM, Forum on Manual Medicine, arrangerades år 2012 på Infra City i Upplands Väsby. Temat var “Idrottsmedicin inom manuell medicin” och målsättningen var att koppla aktuell vetenskap till det kliniska arbetet med patienter.

Kvällen innan kongressdagen hölls workshops av Professor Ann Cools; “Chronic shoulder pain: clinical examination and treatment strategy” och av med. Dr. och fysioterpeuten Karin Grävare Silbernagel; “Undersökning, utvärdering och träning av hälsenor”.

Under kongressdagen fokuserade sedan Silbernagel på smärta i senor och hur vi kan behandla detta medan Cools föreläste om sitt expertområde, undersökning och behandling av axel- och skulderbesvär. De två kompletterades av Docent Leif Swärd, mångårig landlagsläkare för såväl Engelska som Svenska Fotbollslandslaget. Han föreläste om hur idrotten påverkar ryggen.

Kongressen avslutades dagen efter med två workshops hållna av naprapater; “En dansmedicinares syn på fötter & fotskador – träning & rehab med eller utan skor”, Patric Söderblom och ”Återträning av felaktiga rörelsemönster”, Carita Lesche samt Svenska Naprapatförbundets årsmöte.

FoMM 2011
FoMM, Forum on Manual Medicine arrangerades 2011 i Aros Congress Center av Svenska Naprapatförbundet. Temat för året var “Smärta i rygg, bröst och nacke”.

Föreläsarna kom från olika yrkesgrupper, såväl nationellt som internationellt, och presenterade alla aktuell forskning med bäring på smärta i olika delar av kroppen. Professor Daniëlle van der Windt från Keel University i England föreläste om ryggsmärta och hur man kan hantera den, Kiropraktor och PhD Mette Jensen Stochkendahl fokuserade på muskuloskeletal bröstsmärta och PhD Lena Holm presenterade forskning om WAD, Whiplash associated disorders. Dessutom presenterades aktuell svensk forskning inom manuell medicin av PhD och naprapat Eva Skillgate, PhD-student och fysioterpeut Tony Bohman, PhD-student och naprapat Ulrika Tranaeus samt PhD-student och naparpat Stina Lilje.

FoMM 2010
FoMM, Forum on Manual Medicine, hölls år 2010 på Infra City i Upplands Väsby.

Under kongressen presenterade tre internationella auktoriteter intressant och aktuell forskning inom sina respekive områden. Professor David Cassidy, kiropraktor från Canada, föreläste om prevention av nedsättning av arbetsförmåga, Professor Peter Croft från Keel University i England talade om muskuloskeltal smärta och hur man applicerar forskning i det kliniska arbetet och Robert Schleip, välkänd manuellterapeut och forskare presenterade sin forskning om sitt expertområde; fascia.

Dessutom presenterades aktuell svensk forskning inom manuell medicin av PhD och naprapat Eva Skillgate, PhD-student och kiropraktor Cecilia Bergström samt PhD-student och fysioterapeut Tobias Sundberg.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Intranät

Naprapatförbundets intranät

Medlemskap

Ansök om medlemskap
Logga in

Följ oss på sociala medier