Historik

Naprapatins historik

Naprapatin grundades i början av 1900-talet av Dr. Oakley Smith. Han arbetade från början tillsammans med dåtidens kiropraktorer men övergav tidigt tanken att “kotor kan hoppa ur led”, den så kallade subluxationsteorin, som var den teori som då var vanligast inom kiropraktorleden. Smith menade istället att orsaken till smärta och besvär i rörelse- och stödjeorganen (muskler, skelett, leder, nervsystem och bindväv), fanns i bland annat bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar, det han kallade för ”connective tissue”. Idag vet man genom forskning att hans slutsatser till stora delar var riktiga.

Som en direkt följd av att Smith ansåg att orsakerna till smärta och andra besvär var betydligt mer komplexa än att bara handla om kotor och deras position breddade han också behandlingsteknikerna till att omfatta även mjukdelstekniker. Detta präglar även dagens naprapati då man kombinerar avancerade ledspecifika tekniker med mjukdelstekniker som till exempel massage.

Jag vill veta mer om naprapatins historik!

Oakley Smith

Oakley Smith (1880–1967) tog 1899 examen som kiropraktor vid Palmer School of Chiropractic i Iowa.
Läs mer

Samma år antogs han som student vid Medical School, University of Iowa. Efter tre år avbröt han medicinstudierna för att istället arbeta tillsammans med Daniel D. Palmer, kiropraktikens grundare, vid Palmer School of Chiropractic. Ett par år senare flyttade Smith till Chicago där han öppnade en egen kiropraktorklinik. Samtidigt bröt han med Palmer och dennes teori om mekaniska störningar i ryggraden som allenarådande sjukdomsorsak. Oakley Smith hade en annan teori och skulle snart få stöd för sina tankar. Under den här perioden forskade Smith och var delaktig i ett stort antal dissektioner och under dessa gjorde han de fynd som ledde fram till hans teori om att ”connective tissue” kunde vara orsak till smärta och nedsatt funktion. Under en studieresa i Europa kom han i kontakt med de manuella behandlingar som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen (dagens Tjeckien). Smith blev fascinerad och tillbaka i USA sökte han upp böhmska utvandrare för att lära sig mer om dessa manuella behandlingsformer. De lärdomar han drog skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling.

1906 gav Smith tillsammans med ett par andra författare ut boken “A Textbook of Modernized Chiropractic”. I boken beskrevs det som Smith senare skulle benämna naprapati*. 1907 startade Smith den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Därmed lades grunden för naprapatin, både som företeelse och behandlingsform. 1949 startades ytterligare en skola i Chicago, National College of Naprapathy. När de båda skolorna slogs samman 1971 ändrades namnet till Chicago National College of Naprapathy (idag: National College of Naprapathic Medicine).

* Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos”, som betyder lidande. Som helhet ger detta naprapatin innebörden ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatin kommer till Sverige

I slutet av 1950-talet reste Björn J:son Berg som 17-åring till USA för att studera. Han hamnade så småningom i Chicago och målsättningen var att läsa till ingenjör. Han började dock med att under en period arbeta och drabbades efter ett tag av ett ryggskott. Hans granne visade sig kunna hjälpa honom och Björn blev efter ett par behandlingar bra igen. Grannen var student hos Oakley Smith vid School of Naprapathy. Björn blev intresserad och inledde 1960 sina studier till naprapat. Björn tog sin examen 1964 och efter några års arbete i USA återvände han 1968 till Sverige och startade den första naprapatkliniken i Örebro. Intresset för behandlingsformen växte och 1970 valde Björn att flytta till Stockholm för att starta ¨Naprapathic School Stockholm¨. Under de första åren samarbetade Björn med Hans Axelsson och Axelssons Gymnastiska Institut men 1982 gick man skilda vägar och Björn utvecklade tillsammans med sin hustru Inger Berg skolan som blev till ¨Naprapathögskolan¨. Idag är Naprapathögskolan Nordens största skola inom avancerad manuell medicin och varje år tar cirka 75 studenter sin examen.

Naprapatin i samhället

Efter att ha introducerats i Sverige 1970 har naprapatin vuxit mycket och är idag är naprapaterna en legitimerad yrkesgrupp inom svensk hälso- och sjukvård. Naprapaterna är den största gruppen i Norden inom avancerad manuell medicin. I Sverige finns drygt 1200 legitimerade naprapater och i Finland cirka 180. I Norge har naprapaterna som grupp vuxit mycket snabbt och man är idag över 500. I Sverige ger naprapaterna cirka 450 000 patienter mellan 1,5 och 2 miljoner behandlingar per år. Ofta arbetar naprapater i samverkan med till exempel läkare och fysioterapeuter. Utöver alla de privata naprapatklinikerna i Sverige finns idag också många exempel på andra sätt för naprapater att arbeta. Några exempel är naprapater som är anställda på företag och där arbetar inom bland annat företagshälsovård, naprapater som finns anställda inom idrottsrörelsen såväl på elit- som breddidrottsnivå samt naprapater som är anställda eller arbetar som konsulter inom den landstingsfinansierade vården. Det blir också allt vanligare att naprapater driver större kliniker där dels andra naprapater är anställda men även läkare, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier