Axelbesvär

axelbesvar web

Förutom arbete med armarna ovanför axelhöjd är terminalarbete en vanlig orsak till axelbesvär. Konstruktionen hos många tangentbord medför ofta att överarmen roteras utåt. Detta gör att axelleden befinner sig mycket nära sitt yttersta läge, samt att ett flertal muskler får arbeta i ett spänt och maximalt förkortat läge. Följden blir att såväl axelleden som musklerna får arbeta under mycket ogynnsamma förhållanden, vilket kan leda till att smärta och stelhet uppstår. Andra tänkbara orsaker kan vara muskulär imbalans där musklerna på skuldrans och axelns baksida är svaga i förhållande till musklerna på framsidan.


Det är viktigt att finna en så avslappnad och naturlig arbetsställning som möjligt. Blir du fort trött i musklerna sitter du förmodligen fel eller har ditt skrivbord i en felaktig höjd. En annan orsak kan vara att samspelet mellan muskler och leder, på grund av långvarigt statiskt eller upprepat arbete, ej fungerar tillfredsställande. En naprapat kan hjälpa dig att ta reda på orsakerna, åtgärda dessa och ge dig råd om vad du själv kan göra för att rehabilitera och förebygga framtida besvär.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.