Integritetspolicy

Integritetspolicy för Svenska Naprapatförbundet och dess helägda dotterbolag Svenska Naprapatförbundet Service AB

Senast uppdaterad: 2020-10-04

Syftet med denna integritetspolicy är att du som intressent till SNF och SNF Service AB på ett samlat ställe ska kunna ta del av dina rättigheter samt hur vi i övrigt hanterar personuppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är:
Organisation: SNF och SNF Service AB
Org.nr.: 802008-4391 respektive 556533-0171
Adress: Götgatan 22A, 118 46 Stockholm
E-post: ordf@naprapater.se
Telefon: 0707747274
Kontakt personuppgiftsfrågor: Ordförande Robert Jäderkvist

På vår hemsida finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om dig eller som på något vis kan knytas till dig såsom
ditt namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer och foto av dig.

Vilken information vi samlar in om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig i följande situationer:

Om du är medlem:
Namn, adress, e-mailadress, företagsuppgifter och telefonnummer. Vi kan komma att hantera andra uppgifter som lämnas frivilligt.

Om du är deltagare, utställare eller föreläsare i samband med kurser arrangerade av oss:
Namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och företagsuppgifter. Vi kan komma att hantera andra uppgifter som lämnas frivilligt.

Om du är en representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Namn, adress, e-mailadress, företagsuppgifter och telefonnummer. Vi kan komma att hantera andra uppgifter som lämnas frivilligt.

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan kan du se för vilka ändamål samt vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlem:
Vi behöver kunna fakturera medlems- och serviceavgifter, besluta om och betala ut forskningsmedel samt skicka ut information som enligt stadgarna ska tillsändas alla medlemmar. Detta görs med fullföljande av avtal som laglig grund.
Vi hanterar kommunikation med blivande medlemmar, informerar om fortbildning och årsmöten, ändringar i lagstiftning, medlemsförmåner, erbjudanden från våra utvalda samarbetspartners samt för annan medlemskommunikation via e-post. Laglig grund för det är intresseavvägning.

Om du är deltagare, utställare eller föreläsare i samband med kurser arrangerade av oss:
Vi behöver kunna hantera kommunikation av allmän karaktär, med deltagare, utställare och föreläsare i samband med kurser och kongresser. Detta görs med intresseavvägning som laglig grund. Vi behöver kunna hantera fakturering. Detta görs med avtal som laglig grund.

Om du är en representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Vi behöver kunna hantera kommunikation av allmän karaktär och fullfölja våra gemensamma åtaganden.
Detta görs med intresseavvägning som laglig grund. Vi behöver kunna hantera fakturering. Detta görs med avtal som laglig grund.

Var vi lagrar din information

Vi lagrar informationen på servrar placerade inom EU/EES. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför EU eller EES till våra anförtrodda leverantörer som är etablerade där eller behandlar personuppgifterna där. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla skyddsmekanismer för internationell överföring av personuppgifter som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning för dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning (679/2016).

Med vem vi delar dina personuppgifter

Medlem:
Vi kan behöva dela dina uppgifter via vår kartfunktion, med leverantören av medlemshanteringsprogrammet, försäkringsmäklare, tryckeriet som ansvarar för utskick i samband med årsmöte samt vår server- och e-postleverantör. Dina personuppgifter kan komma att delas med vissa av våra utvalda samarbetspartners. Personuppgifter som överförts till våra samarbetspartners får endast användas av dem för att följa upp relevanta erbjudanden som vi skickat samt intresseanmälningar.

Om du är deltagare, utställare eller föreläsare i samband med kurser arrangerade av oss:
Vi delar dina uppgifter med aktuell konferens- eller kongressanläggning, marknadsföringsleverantör samt vår server- och e-postleverantör.

Om du är en representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Vi delar dina uppgifter med vår server- och e-postleverantör.

Personuppgifter kan även komma att delas för att följa legala eller regulatoriska krav, domstolsbeslut om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser.

Dina rättigheter

• Få reda på vad som finns registrerat om dig.
• Bli glömd och få dina uppgifter borttagna.
• Ändra dina uppgifter vid felaktig registrering.
• Rätt att göra invändningar.
• Rätt till dataportabilitet.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka en förfrågan till den som är kontakt för personuppgiftsfrågor (ordf@naprapater.se).

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. Informationen lagras och skickas med krypterad teknik. Alla datorer skyddas med personliga lösenord, antivirusprogram och brandvägg. Mjukvaran uppdateras regelbundet. Trådlösa nätverk skyddas med kryptering. Endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Det kan finnas krav enligt lag som gör att vi behöver spara personuppgifterna längre än uttryckta ändamål.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för i enlighet med denna integritetspolicy.

Cookies

En cookie är en liten textfil med information som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera för dig som besökare. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna cookies vilket kan påverka webbplatsens funktionalitet.
Vi kommer inte att lagra, spåra eller använda cookies på något annat sätt.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Uppdateringar görs vid behov. Senaste upplagan finns alltid tillgänglig på naprapater.se.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier