Medlemskap

Svenska Naprapatförbundet är ett yrkesförbund för naprapater. Oavsett om du är yrkesverksam naprapat som egen företagare, är arbetsgivare eller arbetstagare gör ditt praktikår, studerar vid Naprapathögskolan, är pensionär eller är en naprapat som arbetar med annat men ändå vill vara med i vår gemenskap så har du flera goda anledningar till att vara medlem. Ansök om medlemskap redan i dag! Du hittar formuläret längre ner på sidan.
Vilka förmåner får jag som medlem?
Via fullvärdigt medlemskap i Svenska Naprapatförbundet får du bl a:
• Fortlöpande utbildningsmöjligheter
• Tillgång till förbundets Medlemsida
• Nyhetsbrev och andra utskick
• Exponering av egen verksamhet på förbundets hemsida
• Delaktighet i och förmån av förbundets marknadsföringsåtgärder
• En stark grupp som bevakar dina intressen och för ditt yrke framåt
• Förmånen att kunna bidra till forskningsverksamheten inom naprapatin
• Möjlighet att själv söka bidrag till forskningsprojekt
• Möjlighet att kvalitetssäkra och dokumentera din fortbildning
• Försäkringar för behandlingsskada och allmänt patientansvar
• Möjlighet att teckna praktikförsäkring till ett bra pris samt gruppförsäkring med medförsäkrad
• Juridisk hjälp vid behov
• Förmånliga erbjudanden från olika leverantörer
Vilka åtaganden har jag som medlem?
Det åligger medlem i Svenska Naprapatförbundet att:
• Verka för förbundets sammanhållning och utveckling
• Iaktta tystnadsplikt
• Vara lojal mot förbundet och dess styrande organ
• I all sin verksamhet uppträda seriöst och i enlighet med förbundets etiska regler
• Arbeta under korrekt titel
• Endast bedriva verksamhet som enligt Socialstyrelsen överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet
• Erlägga fastställd medlems- och serviceavgift samt försäkringspremier
Vilka avgifter finns det?

• Årsavgiften uppdelas i medlems- och serviceavgift. Därtill kommer premier för gällande obligatoriska försäkringar.

• Medlemsavgift erläggs årligen av ordinarie medlem, praktikårsmedlem, studerandemedlem och passiva medlemmar.
Studerandemedlem erlägger reducerad avgift.

• Serviceavgift erläggs årligen av samtliga medlemmar med undantag av heders-, ständiga-, passiva- och studerandemedlemmar.
Praktikårsmedlem och pensionärsmedlem erlägger reducerad avgift.

• Premier för obligatoriska försäkringar erläggs av samtliga yrkesverksamma medlemmar med undantag för hedersmedlemmar samt ständiga och passiva medlemmar. Premiens storlek fastställs löpande av förbundets styrelse i samråd med försäkringsbolagets representant.

Vad är den aktuella årsavgiften?
• Medlemsavgift 600 kr/år, 100 kr/år för studerande
• Serviceavgift 5 300 kr/år + moms, för praktikårsmedlem + pensionär 2 650 kr/år + moms
• Medlemsförsäkring Grund 2 139 kr/år
• Studentförsäkring 300 kr/år
Vem kan ansöka om medlemskap i Svenska Naprapatförbundet och hur gör man?
• Förbundet är uppdelat i fyra geografiska regioner och har drygt 1200 medlemmar som är verksamma över hela landet från Kiruna i norr till Ystad i söder.
För att bli medlem i förbundet krävs godkänd utbildning från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands.

• Förbundet stödjer forskning, sätter upp etiska regler för naprapater, arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och patientsäkerhetsfrågor samt stimulerar till kvalificerad fortbildning. Alla medlemmar har lagstadgad patient- och ansvarsförsäkring.

• Du som vill ansöka om medlemskap gör det via länken nedan.

Bli medlem hos Svenska Naprapatförbundet

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier