Om oss

Vad gör Svenska Naprapatförbundet?

År 1971 bildades Svenska Naprapatförbundet, ett yrkesförbund för naprapater. Förbundet stödjer forskning, sätter upp etiska regler för naprapater, arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och patientsäkerhetsfrågor samt stimulerar till kvalificerad fortbildning. Förbundets främsta uppgifter är att:
E
Verka för sammanhållning naprapater emellan, bland annat genom att erbjuda kontinuerlig fortbildning.
E
Samarbeta med övriga organisationer med intresse för manuell medicin såväl inom som utom landet.
E
Verka för att befästa och stärka naprapatins roll inom svensk hälso- och sjukvård samt samhället i övrigt.
E
Verka för forskningsverksamhet som ökar, fördjupar, befäster och sprider kunskap inom rörelse- och stödjeorgan med fokus på området muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin och i synnerhet naprapati.
E
Sprida kännedom och informera om naprapati, naprapaters verksamhet samt förbundet och dess syften.

Medlemmar i Svenska Naprapatförbundet

Förbundet är uppdelat i fyra geografiska regioner och har nära 1200 medlemmar som är verksamma över hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i söder – var du än bor finns en naprapat nära dig. För att bli medlem i förbundet krävs godkänd utbildning från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Alla medlemmar har lagstadgad patient- och ansvarsförsäkring. Naprapat är en skyddad yrkestitel och för att få kalla sig naprapat krävs att man är legitimerad eller under sitt praktikår efter naprapatexamen.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier