Samarbete med sjukvården

 MG 9537 copy

Samarbetet med hälso- och sjukvården i övrigt har alltid varit helt naturligt för naprapaterna och det växer allt mer även i formell mening. Legitimerade naprapater utgör idag en naturlig del av hälso- och sjukvården, och Svenska Naprapatförbundet samarbetar med samtliga landsting.

Utöver de individuella vårdavtalen finns även andra exempel på naprapati i landstingsregi. I såväl Region Skåne som i Stockholms Läns Landsting är naprapatin en del av vårdvalet och här finns både naprapater anställda på vårdcentraler och naprapater som underleverantörer till vårdcentraler. Det finns även naprapater som driver eller är delaktiga i MMR-team (multimodal rehabilitering).

Något som ökar snabbt är antalet privata sjukvårdsförsäkringar vilket märks tydligt hos landets naprapater. Inom detta område kommer naprapatens kompetens och kostnadseffektivitet till sin fulla rätt och idag ingår många naprapater i de nät av mottagningar, som står till försäkringstagarnas förfogande. Det blir också allt vanligare att företag anlitar naprapater i sin personalhälsovård.

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.