Hälsenebesvär

halsanebesvar web

Smärta i hälsenan beror vanligen på akut skada eller längre tids överbelastning. Den akuta skadan orsakas ibland av en bristning i senan med en blödning och svullnad som följd vilket också ger upphov till smärta. Vid kraftig och hastig överbelastning kan senan gå helt av och då krävs normalt operation. Stramhet eller svaghet i vadmusklerna kan vara tänkbara orsaker till smärta i hälsenan. Vanliga symtom är morgonstelhet, smärta under och efter aktivitet, tryckömhet och/eller svullnad över senan, knäppningar vid rörelse, nedsatt styrka och hälta. Hälsenebesvär drabbar ofta idrottsaktiva på både motions- och elitnivå, t ex friidrottare där löpning och hopp ingår. Orsakerna kan till exempel vara ensidig belastning, ökad träningsmängd, byte av underlag, överpronation, korta vadmuskler, nedsatt ledfunktion i fotleden och dåliga skor.


En naprapat hjälper dig att bedöma skadans art och svårighetsgrad. Om ingen misstanke om annan orsak finns, inleder naprapaten behandling som inriktas på att återställa normal funktion i fotens leder och knäleden samt i de muskler som kan påverka besvären och då främst vadmuskulaturen. Därefter inriktas behandlingen på träning som kan innefatta såväl styrke- som rörlighetsträning. Rehabilitering kombinerat med råd om fortsatt träning och skor är av stor vikt.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.