Vanliga frågor om naprapati

Hur går behandlingen till?
Efter anamnesupptagandet – det vill säga patientsamtalet där du får beskriva dina besvär och vad som hänt – och den noggranna undersökningen fastställs en diagnos och en behandlingsplan. I diagnosställande och behandlingsplanen tas hänsyn till såväl biomekaniska som psykologiska och sociala faktorer som kan påverka besvären. Sedan utförs behandlingen på det sätt diagnosen kräver. Ofta kombineras manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi och ibland akupunktur. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som till exempel muskulär obalans, brist på aktivitet eller brister i arbetsmiljön. Patienten får oftast ett individuellt anpassat träningsprogram och ergonomiska råd i syfte att rehabilitera och förebygga.

I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Vad kostar behandlingen?
Det skiljer en del i pris för en naprapatbehandling beroende på var i Sverige man får den men normalt ligger kostnaden mellan 650 och 800 kronor.
Hur lång tid tar en behandling?
En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes (patientsamtal) och undersökning.
Finns det landstingsfinansierad naprapati?
Idag finns vårdavtal eller naprapati inkluderat i vårdval i 13 av 21 landsting. I till exempel Region Skåne och i Stockholms Läns Landsting är naprapati inkluderat i vårdvalet. Svenska Naprapatförbundet ser som en viktig uppgift att arbeta för att dels skapa förutsättningar för landstingsfinansierad naprapati i samtliga landsting, dels större andel naprapati i landstingen.
Hur många behandlingar behövs?
Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.
Hur lång är naprapatutbildningen?
Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den skyddade yrkestiteln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring, nio månader hos legitimerad naprapat och tre månader inom den offentliga hälso- och sjukvården.
Hur många naprapater finns det i Sverige?
Svenska Naprapatförbundet har i dag nära 1200 medlemmar.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Medlemsida

Naprapatförbundets Medlemsida

Medlemskap

Ansök om medlemskap

Logga in

Följ oss på sociala medier