Värdegrund och visioner

Medlemmarna i Svenska Naprapatförbundet har enats om visioner för naprapatins utveckling. Vi har också skapat en gemensam värdegrund och kärnvärden som ska styra vårt arbete och vårt sätt att bemöta de människor som söker vår hjälp – “Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär”.

Våra kärnvärden

Mod
Vi är modiga och vågar vara kreativa i vår yrkesroll – för oss är ingenting omöjligt. Att vara nyfiken och ligga i framkant är mod. Att gen bättre behandling än vad som förväntas är också mod. Att vara modig är att våga. Att våga ställer höga krav på självtillit och oberoende – vi vågar vara stolta över vårt kunnande samtidigt som vi är ödmjuka inför vad andra kan. Vi utvecklas ständigt genom att våga gå vår egen väg.
Glädje
Vi jobbar med det vi tycker är roligast i hela världen. Med varmt hjärta och stort engagemang tar vi oss an dagliga utmaningar. Vår passion är att ge det bästa tänkbara omhändertagandet och vi ger oss inte förrän vi lyckats. Vi är generösa och känner glädje i vårt arbete med våra kunder – patienterna. Gemenskapen med våra kollegor är stark. Vi är kreativa, aktiva och viljestarka – glädjen vi känner för vårt yrke bäddar för ständig utveckling.
Kompetens
Vi vet vad vi pratar om, vi är ärliga och vi skapar förtroende. Vår kunskap är både bred och djup och bygger på lång erfarenhet. Vi är skickliga yrkesutövare och våra åtgärder föregås alltid av noggrann analys. Vi är trygga och ser alltid möjligheter. Samtidigt är vi självkritiska och vågar anta utmaningar. Vi tar ansvar vilket gör oss professionella. Vi ger ansvar vilket motiverar kunden/ patienten till att bli mer aktiv i sin behandling. Vår kompetens ger oss förmågan att ständigt utvecklas.

Vår vision

Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär. Med helhetssyn, engagemang och professionellt omhändertagande ska Sveriges naprapater bidra till högre livskvalitet för individen och leda utvecklingen mot ökad folkhälsa. På vägen ska vi fördjupa vår teoretiska bas genom samverkan med andra kring forskning och utbildning, samtidigt som vi ökar respekten för vår unika hantverksskicklighet.

Vår position

Du är viktig för oss! Vi lyssnar på dig, vi bryr oss om dig och gör allt vi kan för att hjälpa dig. Vi kan vår sak och är stolta över vårt yrke – hos oss är du i trygga händer. Vi utmanar dig att ta eget ansvar och motiverar dig att lyckas. Vi ger oss inte förrän du är nöjd. Du skall uppleva oss som bästa valet – hos din naprapat blir du alltid väl omhändertagen.

Våra värdegrunder

Alla människor har lika värde
Hos naprapaten behandlas alla människor på lika villkor. Patienter som möter naprapater ska känna sig trygga och väl bemötta.
Patienten i fokus
Naprapaten ser alltid till patientens bästa, och gör alltid sitt yttersta för att uppnå ett bra resultat. Naprapatens höga kompetens garanterar ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande för alla patienter.
Professionalism
Naprapater är mycket stolta över sitt yrke och bedriver sin verksamhet med hög kompetens – både yrkesmässigt och socialt. Allt vi gör präglas av ett stort engagemang och av empati.
Ökad folkhälsa
Naprapaten har förstått vikten av att arbeta för en ökad folkhälsa – en ökning av individens livskvalitet. Vår människosyn möjliggör att arbeta med denna vår vision.

Kontakta oss

Svenska Naprapatförbundet
Götgatan 22 A
118 46 Stockholm
Tel: +46 8-549 013 75
E-mail: kansli@naprapater.se

Intranät

Naprapatförbundets intranät

Medlemskap

Ansök om medlemskap
Logga in

Följ oss på sociala medier